Aktuality

18. 9. 2017

Nápojový karton má své místo v papírnictví i ve stavebnictví

Zrecyklovaný nápojový karton má velké využití. Jak ho jen správně vytřídit aby mohl být dále využitelný? Nápojového kartonu se ročně uvede na český trh asi osmnáct tisíc tun. Ne zdaleka je takové množství i vytříděno a následně využito pro další použití. Hlavní zásadou pro spotřebitele je zbytky nápojů v nápojovém kartonu důkladně odstranit a karton alespoň základně vymýt. Pak může být karton plnohodnotně využitý pro recyklaci.

Do kontejneru jen čistý odpad

Jestliže je do kontejneru odhozený nápojový karton s velkým zbytkem nápoje či jídla, dochází pak při přepravě a následném třídění ke vzniku plísní a mechanických nečistot, které omezují další zpracování. Vypírání kartonů je velmi finančně i technologicky náročné. I když je recyklace kartonů velmi technologicky náročná, plastová víčka v kontejneru ničemu nevadí.

Více se soustředit na třídění nápojových kartonů

I když speciálních kontejnerů na nápojové kartony přibývá, stále jich vytřídíme necelou polovinu z objemu, který nakoupíme. Průzkumy dokazují, že kvalita a množství tříděného domovního odpadu je přímo úměrná dosahu kontejnerů. Z toho vyplývá, že čím bude síť umístění kontejnerů hustější, tím kvalitnější a vyšší bude i třídění odpadu. Nedostatkem může být někdy i matoucí označení kontejnerů, kdy žlutý kontejner nemusí vždy znamenat, že do něho patří i nápojové kartony. Může být omezený pouze na plasty, čímž v občanovi vzniká zmatek a raději karton vyhodí do popelnice na směsný odpad.

Jak se nápojový karton recykluje?

Největší využití po recyklaci má nápojový karton v papírnictví. Pro svoji vysokou kvalitu vstupního materiálu jsou nápojové kartony velmi dobře využitelné dál. Recyklace nápojových kartonů probíhá mokrou metodou s pomocí tzv. vířivého rozvláknění na jednotlivé složky. Tímto způsobem se z nápojových kartonů získá 70-90 % celulózových vláken, které jsou určeny k opětovné výrobě papíru. Papírny ziskem kvalitní suroviny chrání naše lesy. Bohužel však vzniká další odpad, který je pro papírny nevyužitelný. Jedná se směs plastu a hliníku, pro kterou velmi těžce hledají uplatnění. Velmi často jsou využívány jako energetický zdroj samotné papírny nebo jako palivo v cementárnách. Co se z nápojových kartonů vyrábí? Kuchyňské utěrky, nákupní tašky i kapesníčky.

Recyklovaný nápojový karton dobře poslouží i ve stavebnictví. Zde se kompletní karton rozdrtí a následně za teploty vyšší než 200 stupňů se drť lisuje do izolačních a stavebních desek. U této tzv. suché metody nevzniká žádný odpad a nápojový karton je zrecyklovaný beze zbytku. Výstupem jsou libovolně upravitelné a využitelné desky, které se používají ve stavebnictví i v nábytkářství. Nahrazují sádrokarton nebo OSB desky, použít se mohou jako sendvičové panely, vnitřní příčky, podhledy nebo i jako stavební ohrady a bednění. Využití mají i v interiéru. Lze je použít pro lamelování, dýhování nebo jako obklady. Jsou oblíbené pro svůj designový vzhled a strukturu.

Bylo by dobré, kdyby český spotřebitel preferoval materiály, které jsou vyrobené z druhotných surovin a které zabezpečují stejnou kvalitu jako materiály standardní a přispívají k ochraně životního prostředí. V tomto ohledu se Češi mají co učit od svých zahraničních sousedů.

Nápojový karton a občan

Ne vždy je sběr nápojových kartonů v Česku stejný. Někde se nápojové kartony vhazují do jednoho kontejneru určeného na plast a papír. Specifická je oranžová nálepka na kontejneru. Už jsou vidět i samostatné kontejnery na nápojové kartony.

Nápojové kartony jsou vyrobené z několika materiálů. Ze sedmdesáti procent z kvalitního papíru, zbytek tvoří plast a hliník. Ten znemožňuje pronikání světla a uchovává tak produkt déle bez přidaných konzervantů.

Certifikace FSC® zaručuje, že nápojový karton je vyrobený ze dřeva, které pochází ze zodpovědně obhospodařovaných lesů i jiných odpovědných zdrojů. Takto vyráběné kartony má např. firma Tetra Pak.

Zdroj: http://zajimej.se

Aktuality