Aktuality

1. 8. 2017

Jean-Marc BOURSIER jmenován novým prezidentem FEAD

Na svém valném shromáždění dne 21. června 2017 v Paříži jmenovala Evropská federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí (FEAD) svým novým prezidentem Jeana-Marca Boursiera, který funkci převzal po Davidovi Palmer-Jonesovi, který FEAD úspěšně předsedal tři roky v době, kdy se revidovalo oběhové hospodářství.

„Jsem si jistý, že zkušenosti a vedení Jean-Marca jakožto výkonného senior viceprezidenta skupiny SUEZ odpovědného za recyklaci a využití odpadu v Evropě a předsedy FNADE, členské francouzské asociace, budou pro společenství FEAD velkým přínosem,“ řekl Palmer-Jones. „Jeho nová pozice prezidenta FEAD bude hrát důležitou roli při prosazování oběhovosti v evropském průmyslu.“

Soukromé společnosti pro řízení odpadu a zdrojů, které FEAD zastupuje, přešly z řízení odpadu na řízení zdrojů. Jako profesionálové mají zkušenosti s prací s partnery napříč celým hodnotovým řetězcem: spolupracují s produktovými projektanty, optimalizují sběr a třídění odpadu a zpětně využívají materiál a energii.

„Jsem přesvědčený, že FEAD hraje při úspěšném přechodu na oběhové hospodářství klíčovou roli,“ řekl Jean-Marc Boursier. „U soukromých společností, které se zabývají řízením odpadů a zdrojů, které FEAD zastupuje, již tento přechod probíhá. Je nutné vysvětlit, že zlepšení efektivity zdrojů a energie přinese jak environmentální, tak hospodářský prospěch.“ 

Zdroj: www.fead.be

Aktuality