Aktuality

25. 5. 2017

Květnové zasedání ČAObH proběhlo v recyklační lince v Němčicích

Květnové zasedání ČAObH proběhlo na místě více než příhodném, v Němčicích na Hané, kde byla spuštěná nová unikátní technologie recyklace odpadních fólií společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Recyklační linka je umístěna ve stávajícím areálu odpadového hospodářství, který společnost SUEZ Využití zdrojů již více než deset let provozuje. Technologie je v České republice unikátní v tom, že je schopna zpracovat jak čiré, tak barevné odpadní plasty, a také odpadní plasty s určitým stupněm znečištění. Výstupem je surovina, která je srovnatelná se surovinou vyrobenou z ropy. 

Provoz je velmi hospodárný, co se týče spotřeby vody a energie. Zpracování a celá výroba využívá mimo jiné energetických zdrojů z přilehlé skládky průmyslového odpadu, kdy veškerá energie, elektrická i tepelná, je využita k provozu technologie recyklace. Tepelně je provoz soběstačný, z hlediska spotřeby elektrické energie je soběstačný z jedné čtvrtiny.

Technologie je samozřejmě náročná na spotřebu vody. V systému cirkuluje 50 m3 vody/h, spotřeba čisté vody z řadu je však pouze 1 – 2 m3/h, a to díky vybudované čistírně odpadních vod, která je součástí provozu. Při primárním praní dodávané suroviny, tedy plastového odpadu, se voda čistí a následně opakovaně využívá.

Ročně zpracuje technologie přibližně 5 000 tun plastových odpadů. Ty projdou systémem drcení a praní až do extruderu. Významnou součástí linky je také kontinuální filtr, který odstraní nežádoucí příměsi jako je papír, minerály a podobně. Vyrobený regranulát tak dosahuje vynikajících kvalitativních parametrů.  

Aktuality