Aktuality

2. 5. 2017

Ochrana životního prostředí je atraktivním zaměstnáním v Evropě

Evropský statistický úřad Eurostat v rámci akce Green Week zveřejnil počty zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. Podle úřadu má „zelená ekonomika“ v Evropě hodnotu sedm set miliard eur.

Oborem, ve kterém pracuje nejvyšší počet lidí, je energetika, dodávka vody, nakládání s odpadem a sanace. Zde pracuje 34 procent zaměstnanců. Následuje stavebnictví s 27 procenty, služby se 17 procenty, těžební průmysl se 14 procenty a zemědělství, ve kterém pracuje nejmenší procento lidí, pouhých 8 procent.

V Česku je odvětví ochrany životního prostředí pro zaměstnance velmi lákavé. Pracuje zde bezmála 92 tisíc lidí, což nás řadí na osmé místo z evropských zemí, které poskytly údaje. Toto odvětví u nás zaměstnává více lidí než například ve Švédsku, Dánsku či Irsku. Ve Švédsku se jedná o 71 tisíc lidí.

Zelená ekonomika je zcela jasně nejúspěšnější průmyslový obor v Evropské unii. Zabývá se jí téměř 4,2 milionu lidí.

Svá data Eurostatu poskytlo 16 zemí EU za období 2000 až 2014. Během tohoto období stoupl počet zaměstnanců v ochraně životního prostředí z 2,8 milionu na 4,2 milionu osob. Na nebývale vysokém růstu počtu pracovních míst v odvětví ochrany životního prostředí má zásadní podíl především rostoucí zájem Evropanů o možnosti úspor energie a tepla, a také stále se zvyšující instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů energie.

Kde pracuje nejvíce osob ve prospěch životního prostředí?

Nejvíce osob ve prospěch životního prostředí pracuje v Německu. Je to 504 tisíc zaměstnanců. Následuje Polsko s 449 tisíci zaměstnanci, pak teprve Francie s 447 tisíci lidí a za ní Velká Británie s 349 tisíci zaměstnanců.

Když se však čísla vezmou z pohledu procentuálního podílu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství, na prvním místě by bylo Rakousko. Má 8,6 milionu obyvatel a v odvětví ochrany životního prostředí pracuje přes 160 tisíc lidí.

Údaje ze zbývajících zemí EU nebyly k dispozici

Zdroj: Euro.cz

Aktuality