PŘIHLÁŠKA

Přihláška k členství právnické osoby v klastru České asociaci oběhového hospodářství, z.s.

IČO: 05248418, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 10815
(dále jen „ČAObH“)

    1. ÚDAJE O ŽADATELI

    2. POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE PRO KOMUNIKACI S ČAObH

    3. MOTIVACE ŽADATELE

    Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.