MEMBERSHIP

MEMBERSHIP

What will you get out of membership of the Czech Circular Economy Association?

The Czech Circular Economy Association is a voluntary, apolitical and autonomous union of natural and legal persons connected by an interest in saving primary resources, reducing business costs and, not least, reducing the negative impacts on the environment and human health and preserving the added value of products for the future.

Come and join us at the start of the ground-breaking period of transition from a linear economy to a circular economy and contribute to the expert discussion.

In its statutes, the Czech Circular Economy Association has set itself the mission of saving primary resources and reducing the negative impacts on the environment and human health, and in particular reducing the amount of unusable waste and promoting the principles of the circular economy in general.

Become part of a platform that brings together leading experts and high-level managers in the protection of natural resources who are considered guarantors of the circular economy.

To achieve the consistent fulfilment of these visions, the association is endeavouring to promote the improved material use of waste along with continual reduction in the amount of waste that is not used for material or energy purposes and that ends up unused at waste dumps.

Contribute with us to the arguments in favour of a change in approach to natural resources and incorporation of the principles of the circular economy in production and consumption practice in the Czech Republic and an end to the system of waste dumping that still remains, unfortunately, the most advantageous option in economic terms in the Czech Republic.

The Czech Circular Economy Association is engaged in the practical development of the principles of the circular economy in the form of support for innovative projects within organisations. The Czech Circular Economy Association provides expert help and support to individual entities during the application of the circular economy and the effective use of waste materials and secondary raw materials and waste and the declaration of fair waste management.

Become an example of good practice in the promotion of the circular economy and a responsible approach to resources. Play an active part in the protection of natural resources.

HOW TO BECOME A ČAObH MEMBER?

How to become a member of the Czech Circular Economy Association?

In addition to working for the development of the principles of the circular economy in general, the Czech Circular Economy Association also aims to work to meet the needs of specific sectors, for which reason it also works in clusters.
Currently, these are the clusters Packaging,Energy Recovery from waste and Construction. We welcome people interested in starting up additional clusters (please make a statement in your application).
If you want to become involved in the work of these clusters, why not become a cluster member? How can you do this?

Členství v jakémkoli klastru znamená, že člen klastru nemá práva člena Asociace volit a být volen do orgánů Asociace, svoji možnost prosadit své priority má omezenou tím, jak se, v souladu se Stanovami, autonomně působící klastr často schází a zda většinově členové klastru doporučí vedení Asociace se tím či oním zabývat. A jde často svým způsobem o konkurující si technologie.

Hlavní výhodou pouhého členství v klastru je nižší platba členského příspěvku člena Klastru, je 75.000, – Kč ročně.

Who can join? Natural and legal persons engaged in saving primary resources, the recovery of secondary raw materials and the use of waste for material and energy purposes can become members of a cluster.

How to proceed:

1. Complete an application – you can download an application form below – and send it to milos.kuzvart@obehove-hospodarstvi.cz.

2. The executive committee of the Czech Circular Economy Association will assess and approve your application at its next meeting.

3. Parties submitting applications will be informed of their acceptance within 6 weeks at the latest of the submission of their application (we reject only those applicants who implement or promote procedures that are in contradiction of the principles of the circular economy that the clusters of the Czech Circular Economy Association are planning to promote and implement).

4.      Členský příspěvek: vzhledem k době vstupu vždy se platí adekvátní částka k datu vstupu, čili např. k 1. červenci je to vždy polovina ročního členského příspěvku. Jsou tři výše ročního členského příspěvku: pro komerční subjekty ROČNÍ příspěvek je 300.000, – Kč. Pro skupinové členství – asociace, svazy atd. je to ročně 30.000, – Kč. Pro členy z akademické sféry – VŠ, Univerzity – je to ročně 10.000, – Kč.

5.    Po splnění této základní povinnosti člena je nový člen vyzván k nominaci svého zástupce do poradních sborů Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde ČAObH je kolektivním členem, informován o akcích typu účasti asociace na konferencích, veletrzích apod.

DEVELOPMENT

How can you contribute to the development of the circular economy as part of the Czech Circular Economy Association?

Use specific arguments corresponding to your professional expertise to expand the principles of the circular economy.

Contribute your own examples of good practice, no matter whether this may be experience in production, trade, local government or personal consumer experience and declare examples of fair waste management within your organisation.

Help us create a favourable environment for the circular economy in respect of the legislation and economic conditions.

ČAObH APPLICATION

Application form for downloading

Clusters may be established by agreement by full members and other interested parties to promote the principles of the circular economy. The selection of members of a cluster is based on their potential contribution in the area of activity planned for the cluster for the development of the circular economy in the areas of technology, legislative and economic tools, and marketing aiding the development of the circular economy. The executive committee rules on the acceptance of members of clusters in the same way as it rules on full membership of the association.

Application form - Legal Person Application form - Natural Person

CLUSTER APPLICATION

Application form for downloading

Clusters may be established by agreement by full members and other interested parties to promote the principles of the circular economy. The selection of members of a cluster is based on their potential contribution in the area of activity planned for the cluster for the development of the circular economy in the areas of technology, legislative and economic tools, and marketing aiding the development of the circular economy. The executive committee rules on the acceptance of members of clusters in the same way as it rules on full membership of the association.

Application form - Legal Person Application form - Natural Person

STATUS

Statutes for download