News

26. 5. 2023

Petr Špičák je předsedou výkonného výboru ČAObH

Výkonný výbor České asociace oběhového hospodářství si zvolil do svého čela Mgr. Petra Špičáka, zástupce členské společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. ze skupiny Veolia.

Petr Špičák přispíval k činnosti asociace již dříve díky své dlouholeté odbornosti z odpadového hospodářství, které zná jak z pohledu státní správy, kde působil na ČIŽP, tak i z pohledu soukromého sektoru. Z pozice technického ředitele již 12 let usiluje o technologický rozvoj v oboru odpadového hospodářství a využití odpadů, omezování skládkování a rozvoj recyklace a tedy i rozvoj oběhového hospodářství a uvádění jeho principů do praxe. Jako lektor se rovněž zapojuje do řady vzdělávacích programů, například na Masarykově univerzitě v Brně.

Petr Špičák ve funkci předsedy výkonného výboru ČAObH nahradil dosavadního předsedu výkonného výboru ing.  Michala Stiebera, MBA. 

News