News

AMPER SMART & CONNECTED WORLD

30. ročník 19. – 21. 3. 2024Výstaviště Brno Největší mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, zabezpečení a osvětlení v ČR a na Slovensku.  Veletrh AMPER se vzhledem ke komplexní prezentaci firem na nejvyšší úrovni v České republice a na Slovensku etabloval jako nejvýznamnější událost elektrotechnických odborníků pro projednávání technologické, obchodní, marketingové spolupráce, navázání nových kontaktů a zároveň nabízí nejnovější přehled všech trendů a inovací pro technicky zaměřené návštěvníky.  AMPER […]

News

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na cirkularitu v designu vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností

ČAObH má k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na cirkularitu v designu vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, ke kapitole V. „použitá vozidla a jejich vývoz“ toto doplnění:  Cílem Nařízení musí být i  maximální omezení vývozu vozidel s ukončenou životností mimo země EU, protože zvláště v zemích třetího světa tato vozidla s velmi vysokými emisními […]

News

Petr Špičák: Třídit nestačí. Zatím jsme stále na startovní čáře

Oběhové hospodářství je často skloňováno především ve spojení s odpady a jejich využíváním. S novým předsedou výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) jsme si povídali o aktuálním stavu oběhového hospodářství u nás i v Evropě a o celkovém směřování ČAObH v krátkém i delším horizontu. Dalo by se o českém hospodářství říci, že je […]

News

Odpady a obce 2023 Hradec Králové 

„Dnes na  konferenci Odpady a obce 2023 Hradec Králové  v panelu „Dopady návrhu obalového nařízení (PPWR) na obalový a odpadový průmysl ČR“ výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství Miloš Kužvart  ve svých vyjádřeních  zdůraznil, že velké asociace, Svaz měst a obcí i další subjekty nepodporují PPWR z celé řady důvodů. Jde totiž o nehotový dokument, odkazující v […]

News

Konference Cirkulární ekonomika v praxi

Pokud se zajímáte o podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), rádi Vás přivítáme na konci srpna na Konzultačním dni pro OP TAK, jeho předchůdce OP PIK a také vybrané komponenty Národního plánu obnovy. Konzultační den se bude konat v budově Petschkova paláce v ulici Politických vězňů v Praze a termín upřesníme na našich webových […]

News

Rozhovor s Milošem Kužvartem na TV A11 je venku!

Rozhovor s Milošem Kužvartem na #TVA11 je venku! Má smysl #recyklace za každou cenu? Může být novým řešením recyklace chemická? Je povinné #zálohování PET lahví a plechovek dobrým krokem? Co přináší regulace v oblasti cirkularity ze strany EU? Proč se nedělají dopadové studie klimatických opatření? Odkaz na rozhovor zde

News

Představení nových členů České asociace oběhového hospodářství

Od začátku roku se novými členy Asociace stali: Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská s cílem podílet se na formování oběhového hospodářství v České republice z hlediska oboustranného transferu poznatků mezi praxí a vědou především v oblasti lesní bioekonomiky.  Platforma pro bioekonomiku ČR má sídlo přímo na ČZU. I toto je další možností naší spolupráce v oblastech aplikace biotechnologií, […]

News

Odpady v podnikové ekologii – praktická konference, čelící záplavě předpisů a povinností podnikových ekologů

Třetí ročník konference „Odpady v podnikové ekologii 2023“ byl významný jak počty účastníků v sále a online, tak především umožněním klást otázky členům tří panelů. Výběr témat panelových diskusí „Kam s odpadem podle zákona“, „Přeprava odpadů“ i poslední panelová diskuse na téma „Obaly – životní cyklus a odpady z obalů“ vycházejí ze stále diskutovaných oblastí, co je legální a […]

News

Energetický klastr České asociace oběhového hospodářství – aktuální okruh působnosti

Činnost energetického klastru ČAObH se v posledním období zaměřila v první řadě na hledání pragmatického řešení problematiky energetického využívání již dále materiálově nevyužitelných odpadů, a to jednak v souvislosti s plánovaným odklonem odpadů ze skládek a vzrůstající mírou požadované recyklace zejména komunálních odpadů, a jednak jako dílčí příspěvek ke zvýšení diverzity tuzemských zdrojů pro energetické využití. Energetický klastr připravil rámcový […]

News