Aktuality

24. 10. 2023

Praha, Green Table 31. 10. 2023. Kdo a o čem přijde diskutovat?

Kam jsme se posunuli od loňské konference Vyšší energetická a materiálová bezpečnost? Blíží se evropské volby, jak vidí situaci naši europoslanci? Debaty se zúčastní další aktéři z průmyslu a státní správy. Konference se uskuteční 31.10.2023 od 9 hodin v unikátním prostoru Green Table v pražském Florentinu. Vstup je volný na registraci.

Několika debatujícím jsme položili dvě otázky k aktuální situaci a jejich vidění problematiky surovinové a energetické bezpečnosti.

1. Co je podle vás v tuto chvíli možné udělat, aby byl surovinově a energeticky zabezpečen český průmysl?

Mgr. Petr Hladík
ministr životního prostředí

Stát i soukromý sektor musí usilovat o rychlou náhradu dožívajících uhelných zdrojů a zároveň směřovat k oběhovému hospodářství. Průmysl bude potřebovat dostatečné množství zelené elektřiny za přijatelné ceny, aby udržel krok s evropskou i mimoevropskou konkurencí. Poptávka po elektřině bude přitom v následujících letech stoupat kvůli trendu elektrifikace, který budeme sledovat ve vytápění, průmyslu i dopravě. V oblasti oběhového hospodářství pak je důležité materiálově využívat všechny zdroje, které se dají recyklovat. Aby se to dařilo, musíme tomu nastavit dobrý legislativní rámec a systém ekonomických pobídek.

Ing. Pavel Míčka
ředitel pro ekologickou transformaci, Veolia Česká republika

V současné době se neobejdeme bez posílení jaderné energetiky. K tomuto základu je nezbytné rozvíjet a posilovat lokální energetické zdroje jako součást cirkulární ekonomiky.

Ing. Kateřina Kupková
viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jednoznačně musíme věnovat pozornost novým surovinám, které český průmysl v současnosti potřebuje.

V oblasti energetiky byla ČR historicky částečně soběstačná (uhlí, jádro), nicméně s postupující dekarbonizací se mění požadavky na základní suroviny.  Jiná situace byla a je v dovozu ropy a zemního plynu.

Je potřeba se zaměřit na dvě úrovně:

  • Surovinová diplomacie, tj. zapojení se do EU schémat společných nákupů, zde jsou dobrým příkladem společné nákupy plynu, které začaly letos a do kterých se ČR a někteří obchodníci aktivně zapojili
  • Prosadit rozumné podmínky pro těžbu a výrobu nových surovin doma, typicky pro těžbu typu lithia a výrobu např. vodíku elektrolýzou, rozmístění a rozvoj OZE a podobně.

Zde hrají velkou roli povolovací procesy, Svaz dlouhodobě bojuje za jejich zjednodušení.

Ing. Ondřej Knotek
poslanec Evropského parlamentu

Masivně zahájit rozvoj (výzkum, realizaci výstavby) nových jaderných zdrojů, včetně modulárních reaktorů.

Adaptovat distribuční a přenosové soustavy na vyšší podíl OZE.

Zajistit konkurenceschopnost českého průmyslu a s tím související konkurenceschopnost uhelných elektráren. U těch by měla být zajištěna podpora provozu na úrovni celé EU, do té doby, dokud nebudeme mít srovnatelnou náhradu.

Ing. Dita Charanzová, Ph.D.
místopředsedkyně Evropského parlamentu

Pokračovat v diverzifikaci zdrojů energie – z ruské agrese na Ukrajině si Česká republika nese několik důležitých ponaučení a z těchto ponaučení musíme i nadále čerpat. Rozmanitost energetického mixu byla a bude klíčem k energetické bezpečnosti a v našem případě je nutné se starat o „jádro“ našeho energetického mixu – jadernou energetiku. Podpora jaderné energetiky napříč EU je jednou z cest jak zajistit vyšší a stabilnější energetickou bezpečnost České republiky. Vyšší efektivita využívání momentálně dostupných zdrojů energie nesmí v žebříčku priorit zaostávat.

Mgr. Pavel Drahovzal
místopředseda Svazu měst a obcí
Především dostatek energií, surovin a lidských kapacit.

2. Co je ve vašich snahách největší překážkou a brzdou? 

Mgr. Petr Hladík
ministr životního prostředí

V České republice nebyla ochrana klimatu nikdy moc vážným tématem a bohužel nenacházela dostatečnou politickou podporu. Naštěstí se to v posledních letech výrazně mění, vidíme zásadně rozdílný pohled prezidenta na ochranu klimatu, než tomu bylo dříve. Také český průmysl přistoupil ke klimatickým závazkům Česka velmi aktivně a hledá nové ekonomické i ekologické příležitosti. Stále je však velmi důležité vysvětlovat problematiku zelené modernizace nejen široké veřejnosti, ale stále i části politické reprezentace.

Ing. Pavel Míčka
ředitel pro ekologickou transformaci, Veolia Česká republika

Určitá nařízení, předpisy a prohlášení, která jsou mnohdy kontraproduktivní pro realistickou ekologickou transformaci.

Ing. Kateřina Kupková
viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Zdlouhavý a byrokratický povolovací proces, nejednotný přístup ministerstev a velmi složitá, někdy nemožná, meziresortní shoda, přijetí dlouhodobé strategie rozvoje průmyslu napříč politickým spektrem tak, aby bylo možné pro podnikatelský sektor zajistit stabilitu prostředí.

Ing. Dita Charanzová, Ph.D.
místopředsedkyně Evropského parlamentu

Rozhodovací proces na evropské úrovni je mnohdy komplikovaný,  bržděný přílišnou těžkopádností celého systému. Vadi mi, ze u cele rady dulezitych navrhu chybí dopadove studie. Neustále se měnící politické klima, kdy jednotlivé politiky se mění rychleji, než jsou lidé a firmy schopny implementovat, také nepřisívá k efektivitě politické práce.

Mgr. Pavel Drahovzal
místopředseda Svazu měst a obcí

Nedostatek finančních prostředků a lidských kapacit.

Ing. Pavel Zámyslický Ph.D.
ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu a zástupce vrchního ředitele sekce ochrany klimatu

Občas není snadné najít dohodu na politické úrovni ohledně některých klíčových parametrů. To celý proces přípravy prodlužuje. Balíček Fit for 55 je obrovský a některé jeho části byly definitivně schváleny až poměrně nedávno. Existuje tedy obrovský tlak na termíny a objem práce. 

Chcete se konference zúčastnit? Napište nám prosím na jitka.bendova@obehove-hospodarstvi.cz

Aktuality