Aktuality

30. 4. 2023

EU zpoplatní emise z vytápění budov a silniční dopravy

Minulý týden byly v Bruselu schváleny nové regulace k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Nová opatření včetně zpoplatnění emisí z vytápění budov a ze silniční dopravy jsou dlouhodobě plánována s cílem zlepšit životní prostředí a snížit emise skleníkových plynů.

Existují ekonomické dopady tohoto nového nařízení, jako je zdražení benzínu a nafty o zhruba tři koruny na litr, a zdražení vytápění domů o 40 %. Vstup těchto opatření v platnost je plánován do 4 let.

Je významné zdůraznit výzvu České asociace oběhového hospodářství z loňského roku pro předsedu vlády ČR, aby každá nová regulace byla doprovázena tzv. impaktovými studiemi. Velké zátěže pro evropský průmysl mohou být důsledkem drahých emisních povolenek, které jsou významné pro úspěšné fungování průmyslu.

Je tedy důležité, aby se Unie vrátila k původnímu celostnímu pohledu na ochranu životního prostředí a zvážila dopady opatření na všechny tři pilíře udržitelného rozvoje: environmentální, ekonomický a sociální. Doufáme, že nově zvolený Evropský parlament bude v tomto směru více aktivní a zohlední celkové dopady nových regulací na životní prostředí.

Aktuality