Aktuality

30. 6. 2022

Konference odpady a obce, Hradec Králové, 8. – 9.6. 2022 (23. ročník)

Slavnostní večer a předávání cen Křišťálová popelnice nejlepším obcím v soutěži v separovaném sběru.

Vážený pane náměstku ministryně životního prostředí, dámy a pánové,

jako signatář Dobrovolné dohody z roku 1999 mezi firmami a státem o plnění požadavků v té době již připravovaného zákona o obalech jsem byl organizátory této konference požádán o stručné zhodnocení, k čemu zmíněná dobrovolná dohoda pomohla. 

Z mého pohledu, s odstupem skoro čtvrt století, tato dohoda splnila svůj účel. 

V době uzavření dobrovolné dohody byla výtěžnost tříděného sběru na obyvatele a rok 9 kg, v minulém roce – v roce 2021, čili po 22 letech, to již bylo 72 kg, což je 8mi násobek. 

A ještě jedno číselné srovnání: v době uzavření dobrovolné dohody v roce 1999  moderně orientovaný průmysl obalových materiálů byl reprezentován 41 firmami, v roce 2001, po pouhých dvou letech (a v posledním roce dobrovolné účasti) na straně ekologicky orientovaného průmyslu bylo již zapojeno 581 firem, což je 14ti násobný nárůst. Mimochodem toto úctyhodné číslo reprezentovalo více jak polovinu trhu. K tomu všemu musím jen dodat, že z mého pohledu šlo o jednoznačný úspěch. Ostatně v oblasti separovaného sběru máme již několik let nejefektivnější systém v celé Evropské unii a jít třídit svůj domácí odpad se stalo součástí naší národní kultury, každodenních zvyklostí našich spoluobčanů.

Během dnešního celodenního programu často v různých souvislostech bylo uváděno srovnání s minulostí. 

I zde mi dovolte historickou paralelu:

 V dobách vrcholného středověku byly obecně v Evropě používanými indikátory pro hodnocení kvality života tyto 4 aspekty:

  1. Zda jsou pole v zemi obdělána,
  2. Zda se rodí dost dětí,
  3. Zda je na cestách pocestný v bezpečí,
  4. Zda měna  (mince)  neztrácí svoji hodnotu.

Prosím přítomné, aby si v duchu sami odpověděli na tyto středověké indikátory kvality života v současné době.

Ale zpět do současnosti, slavnostního večera za přítomnosti stovek zástupců obcí a měst České republiky.  

Všichni přejeme takto úspěšnému systému dlouhé trvání a zde si na závěr dovolím udělat tuto paralelu: společnost EKO KOM za podpory a pilné práce vedení tisíců a tisíců obcí a měst České republiky mají pomyslné pole separovaného sběru a využívání obalových odpadů , zvané Česká republika, dobře zaseté. Věřme, že díky tomu i sklizeň bude bohatá. Ve prospěch nás všech. 

Proto nám všem ze srdce přeji dalších alespoň 25 let stejně úspěšného snažení v oblasti separovaného sběru.

Děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám hezký večer.

Miloš Kužvart, Hradec Králové,  8. června 2022

Aktuality