Aktuality

30. 3. 2022

Obce a jejich role v systému třídění

Kateřina Kodadová v rozhovoru s Pavlem Drahovzalem

Klíčová témata:
Co třídění v obcích ovlivňuje aktuálně a do budoucna?
Jaké vidí obce hrozby, a naopak v čem spatřují příležitosti?
Povinné zálohování PET lahví.
Jak je vlastně nastaven vztah obec-EKO-KOM-občan?

Zkrácený souhrn:
Už jsme se v PODCASTU21 věnovali  plastům a plastovým obalům z nejrůznějších pohledů. Povídali jsme si s těmi, kdo do obalů balí své výrobky, s těmi, kdo výrobky v obalech prodávají, s generálním ředitelem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje třídění a sběr obalového odpadu, a je na čase přinést pohled obcí a měst, kde my všichni občané odpady máme možnost třídit do barevných kontejnerů. Proto byl dalším hostem Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek a místopředseda Svazu měst a obcí. 

Na úvod zahřívací otázka: Jak byste oznámkoval Velký Osek, kde jste starostou, za třídění? Máte třeba zavedeno něco nad rámec běžné praxe?

Neřekl bych, že nad rámec běžné praxe, ale tu běžnou praxi máme velmi dobře rozvinutou zavedenou a za třídění odpadů dostáváme kontinuálně ocení v rámci středočeské krajské soutěže My třídíme nejlépe, takže bych obci Velký Osek dal dvojku, protože pořád ještě jsme nedosáhli na to první místo.

Ve všech rozhovorech, které na téma plasty už v PODCASTU21 proběhly, jsme se snažili odlišit určité zelené zkratky. Tedy zdánlivě ekologická řešení, která se ale po bližším prozkoumání ukazují jako problematická, nekoncepční, nebo dokonce neekologická. Asi nejvíc jsme se opřeli do povinného zálohování PET lahví. Z pohledu obce – co by ten systém pro vás znamenal, pokud by byl prosazen? 

Jednoznačně je to odchylka od stávající praxe. Zálohování petek je navenek asi zajímavá líbivá záležitost pro veřejnost, která má pocit, že pro životní prostředí udělá mnohem víc, než činila dosud. Pro nás, pro města obce, to spíš představuje komplikace, a to z toho důvodu, že tady 20 let budujeme systémy (třídění), investujeme do zřizování sběrných míst, do rozšiřování sběrné sítě a dáváme prostředky na provoz, dáváme prostředky na osvětu.

Odpovědnost za třídění odpadů mají primárně města a obce, a tak musíme mít reálné nástroje a možnosti systém nastavovat a ovlivňovat. Protože za celý ten odpad se platí nějaký náklad. Ve chvíli, kdy zrušíme sběr PET lahví tradičním způsobem, tak nám to naruší nejen osvětu, ale také ekonomiku. PET lahve jsou atraktivní a lukrativní, takže nám zaručují jistou návratnost nákladů do odpadového hospodářství. Ve chvíli, kdy se ta komodita z našeho systému vyjme, budou muset města a obce do systému doplácet, respektive to přenést na občana. A to jsou samozřejmě v dnešní době dost nepříjemné věci, když jdou nahoru ceny pohonných hmot, energie a další služby, takže s tím se ne každé město nebo obec je schopné prostě popasovat. 

A třetí moment, který v tom vidíme, tak je ohrožení maloobchodu, protože ne na všech místech bude možné PET lahve odevzdat, bude nutné převážet je neporušené, nezmačkané, aby se do systému mohly zaregistrovat a člověk dostal výplatu zálohy. To jsou technikálie, které mají mimo jiné dopad na životní prostředí, a z našeho pohledu to narušuje zavedený systém. Věříme, že stejně jako v Belgii, kde je zaveden stejný systém jako v České republice, dokážeme zvýšit počet vytříděných PET lahví z 8 z 10 na 9 z 10, což je v podstatě i požadavek evropské legislativy. 

Kdybychom měli shrnout celé to téma třídění odpadů v obcích městech, v čem vidíte největší hrozbu, a v čem naopak největší příležitost pro obce města v téhle oblasti? A co byste si přál, aby se změnilo?
Největší hrozbou jsme v podstatě začínali, to jsou ty snahy o určité odchylky a paralelní systémy k stávajícímu, dle nás fungujícímu tradičnímu systému třídění odpadů. Naopak chceme posilovat osvětu a informovanost. Vnímejme to tak, že třídění odpadů je už dnes součástí života každého občana. který si může prostřednictvím třídění utvářet vztah k životnímu prostředí. To se teď bohužel bude velmi těžce prosazoval, ale je to opravdu příležitost na tom stavět. Co bych v současnosti vyrušil nebo nebo potlačil, a nemám nic proti živnostníkům, ale bylo by vhodné, aby se nastavily principy přímé platby živnostníků za využívání systémů, které mají města obce. Živnostníci sice mají nějaké smlouvy nastavené svozovými společnostmi, ale v podstatě není reálná možnost ověřit si, že produkce odpadů, kterou živnostníci udávají svozovým společnostem, je reálná.


Podcast najdete v obvyklých podcastových aplikacích, například na Spotify nebo Google Podcasts,
nebo na youtube kanálu ČAObH

Aktuality, Podcast