Aktuality

26. 10. 2017

Havířov, Karviná a Veolia chtějí společně vybudovat zařízení pro využití odpadů

Havířov a Karviná řeší problém se směsným komunálním odpadem, který od roku 2024 už nebude možné bez úpravy ukládat na skládky. Města se proto spojila se skupinou Veolia, která vyrábí teplo pro region a zabývá se i nakládáním s odpady. Spolupráci dnes potvrdili v Havířově formou memoranda. Prostřednictvím pracovních skupin začnou připravovat projekt, jehož cílem je zajistit efektivní a ekologické využití odpadů a zároveň zabránit nekontrolovatelnému růstu plateb pro obyvatele.

Havířov a Karviná vyprodukují ročně zhruba 24.200 tun směsného komunálního odpadu, 7.700 tun velkoobjemového komunálního odpadu a 2.600 tun separovaného komunálního odpadu (papír, plast, sklo). Celosvětovým trendem je odpady v co největší míře využít a Havířov i Karviná chtějí patřit mezi zdejší lídry. Aby však bylo možné odpady efektivně a ekologicky využít, je potřeba vybudovat třídící zařízení na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin.
Obě města motivují své občany ke třídění odpadů a stále přidávají možnosti, jak třídit, to však do budoucna nestačí. „V současné době v našem regionu nemáme komplexní řešení pro nakládání s odpady, které by odpovídalo budoucím povinnostem měst a obcí. Chceme být připraveni a včas vybudovat potřebné technologie a tím ochránit obyvatele před vysokými platbami za likvidaci odpadu,“ uvedla havířovská primátorka Jana Feberová.

„Jsme si vědomi toho, že skládkování v takové míře, jako je dnes, už nebude možné. Musíme se tedy včas postarat o to, abychom našli šetrné a ekologické řešení třídění a likvidace odpadu a vyhověli tak nové legislativě. Proto musíme najít způsob, jak zbytkové odpady využít ku prospěchu všech. Logicky se nabízí spolupráce s Veolií, která vyrábí teplo pro Karvinou i Havířov,“ doplnil primátor Karviné Tomáš Hanzel.

„Jsme připraveni městům efektivně pomoci s problémem komunálních odpadů. V rámci aktualizace našich koncepcí a ekologizace teplárenských zařízení plánujeme využití tuhého alternativního paliva, vzniklého z komunálních a ostatních odpadů, na našich zařízeních,“ řekl Josef Novákčlen představenstva společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a generální ředitel Veolia Energie ČR. „Technologie pro úpravu směsných komunálních odpadů za účelem výroby tuhého alternativního paliva by měla být společná pro více měst a měla by stát co nejblíže energetické koncovce. Tak se dá předejít další zbytečné dopravní zátěži, ke které by docházelo v případě, že by každé město budovalo zařízení vlastní,“ dodal Milan Chromík, ředitel společnosti Veolia Využití odpadů ČR. Konkrétní umístění a celkové řešení však vzejde až z dalších jednání a analýz.

Memorandum schválila zastupitelstva obou měst. Po podpisu vzniknou pracovní skupiny, které budou společně hledat nejvhodnější řešení a technologie ve prospěch obyvatel regionu. Finálním výstupem bude společné stanovisko, které shrne závěry a možnosti další spolupráce mezi smluvními stranami. K projektu se mohou přidat i další města a obce či podnikatelské subjekty, což by mohlo přinést další zefektivnění projektu.

Využití odpadu