News

S Mirkem Topolánkem o cirkulární ekonomice

Dali jsme našemu podcastu nový název #ZACYKLENO a pozvali k povídání o cirkularitě Mirka Topolánka. Jak vidí taxonomii EU, proč tak dlouho trvá ukončit skládkování, co potřebuje recyklační průmysl a jak zoufale chybí dopadové studie přijímaných směrnic. Poslechněte si: https://bit.ly/3A62ZhZ. Natáčeli jsme v udržitelném prostoru Green Table v pražském Florentinu s Petrem Špičákem. „Je to návrat ke kořenům,“ shodli […]

News

EU zpoplatní emise z vytápění budov a silniční dopravy

Minulý týden byly v Bruselu schváleny nové regulace k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Nová opatření včetně zpoplatnění emisí z vytápění budov a ze silniční dopravy jsou dlouhodobě plánována s cílem zlepšit životní prostředí a snížit emise skleníkových plynů. Existují ekonomické dopady tohoto nového nařízení, jako je zdražení benzínu a nafty o zhruba tři koruny […]

News

TRENDY V OBLASTI VYUŽITÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC

Díky souběhu snah odklánět bio odpady ze skládek a zvýšit soběstačnost v oblasti výroby plynných paliv dochází k rozvoji projektů BPS (jako doplnění aktivit podniků komunálních služeb ve městech, jako jsou Praha a Brno). EFG Rapotín BPS Dlouhodobě se BPS a biometanem zabývá skupina EFG, člen ČAObH. Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce […]

News

Members of the Czech Circular Economy Association

We are a member of

Sign up for the Newsletter and you will never miss any news again.