Aktuality

Občané, víte, za co platíte? Víte, jak váš starosta nakládá s odpady? Zeptejte se svého starosty, jak se platí za odpady

Třídění odpadů je již několik let něco, na co může být naše země pyšná. Naši občané třídí opravdu velmi dobře a jsou na špici v Evropě. Přesto se v některých obcích, které mají srovnatelné parametry, platí za srovnatelné odpadové služby více, v některých méně, byť všichni třídíme jako o život. Proč tomu tak je? Češi […]

Aktuality, Recyklace odpadu, Třídění odpadu

Kontaminace životního prostředí a oběhové hospodářství

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. „Kontaminace prostředí a živých organizmů různými chemickými látkami a jejich směsmi představuje vysoké a často dlouhodobé riziko pro lidské zdraví a přírodní prostředí. Je otázkou, zda je tato problematika v ČR dlouhodobě a koncepčně řešena a s jasně definovanými prioritami, zajištěním finančního krytí a vymezeným plánem realizace.“  Oběhové hospodářství často […]

Aktuality, Kontaminace prostředí

Od posledního setkání VIZE2024 se k lepšímu změnilo mnoho

V mladoboleslavském Škoda muzeu proběhlo setkání přátel a sympatizantů platformy Vize2024. Mezi účastníky nechyběla Česká asociace oběhového hospodářství.  Od posledního setkání se k lepšímu změnilo mnoho. Platforma Vize2024 byla založena v roce 2015 zástupci neziskové, akademické i soukromé sféry, kteří se rozhodli přispět svou odborností k prosazení oběhového hospodářství v České republice. Hlavním cílem Vize2024 […]

Aktuality

Setkání platformy Vize 2024 proběhne 18. 10. 2017 v Mladé Boleslavi

VIZE2024 přispěla od svého založení k odborné i širší diskusi na téma oběhového hospodářství. Další setkání, které se uskuteční 18. 10. 2024 v Mladé Boleslavi, otevře diskusi na otázky: Jak jsme se posunuli v konkrétních krocích? V jakých tématech je třeba nyní oběhové hospodářství podpořit?  Setkání RESTART VIZE 2024 se koná v Mladé Boleslavi v areálu ŠKODA AUTO a.s., která přistoupila […]

Aktuality

ČAObH se představí na konferenci Předcházení vzniku odpadů

Oběhové hospodářství šetří primární zdroje, předchází odpadům a znovu je využívá. Jedním z hlavních řečníků na konferenci Předcházení vzniku odpadů a lídrů ČAObH Zdeněk Horsák zná dobré příklady z praxe českého průmyslu, ale i bariéry, které brání k širší implementaci principů oběhového hospodářství.  Česká asociace oběhového hospodářství sdružuje příklady dobré praxe v oblasti oběhového hospodářství, […]

Aktuality

Kapacita kurzu Oběhové hospodářství byla vzhledem k velkému zájmu navýšena. Jak probíhala zářijová výuka?

V září proběhly první dva přednáškové bloky kurzu Oběhové hospodářství na VŠCHT v Praze. Vzhledem k vysokému zájmu byla kapacita kurzu navýšena. Kurz studuje 22 studentů. Kurz zahájili představitelé organizací, které se podílí na přípravě a realizaci kurzu: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., děkan VŠCHT v Praze, Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., generální ředitel společnosti SUEZ […]

Aktuality

Nápojový karton má své místo v papírnictví i ve stavebnictví

Zrecyklovaný nápojový karton má velké využití. Jak ho jen správně vytřídit aby mohl být dále využitelný? Nápojového kartonu se ročně uvede na český trh asi osmnáct tisíc tun. Ne zdaleka je takové množství i vytříděno a následně využito pro další použití. Hlavní zásadou pro spotřebitele je zbytky nápojů v nápojovém kartonu důkladně odstranit a karton […]

Aktuality

Spustili jsme nové webové stránky

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) spustila začátkem srpna nové webové stránky na odkazu www.caobh.cz, jejichž prostřednictvím chce na příkladech dobré praxe ukazovat široké veřejnosti, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj. Návštěvníky přivítá moderní a vzdušný vzhled stránek s jednoduchou a přehlednou strukturou. Příznivci mobilních technologií ocení optimalizaci pro zobrazení na tabletech a smartphonech. Samozřejmostí je […]

Aktuality

Inteligentní systém nakládání s odpady v obci Šitbořice

Jihomoravská obec Šitbořice provozuje unikátní systém třídění odpadu, do kterého přímo zapojuje místní obyvatele. Ti mohou svůj odpad doma třídit do označených pytlů a obec jim pak jako odměnu vrací část běžných poplatků za svoz komunálního odpadu. Každá domácnost má svůj ,,odpadový účet“, kde si může zkontrolovat, kolik a jakého odpadu se jí podařilo vytřídit, […]

Aktuality, Recyklace odpadu, Třídění odpadu

Jean-Marc BOURSIER jmenován novým prezidentem FEAD

Na svém valném shromáždění dne 21. června 2017 v Paříži jmenovala Evropská federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí (FEAD) svým novým prezidentem Jeana-Marca Boursiera, který funkci převzal po Davidovi Palmer-Jonesovi, který FEAD úspěšně předsedal tři roky v době, kdy se revidovalo oběhové hospodářství. „Jsem si jistý, že zkušenosti a vedení […]

Aktuality